logo

Regulamin


Regulamin określa zasady sprzedaży towarów w sklepie internetowym ForMeds działającym pod adresem www.formeds.com.pl prowadzonym przez FORMEDS Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 184 wpisaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000501318, NIP: 7811894087, Regon: 302681242, tel. 739 456 785, e-mail: biuro@formeds.com.pl.

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

3. Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym www.formeds.com.pl jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem.

4. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

5. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym ForMeds oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która posiada konto poczty elektronicznej oraz zdolność do czynności prawnych.

7. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.

8. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Klienta zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
a) Klient może złożyć zamówienie na stronie www.formeds.com.pl bez rejestracji lub po zarejestrowaniu się. W celu dokonania zakupów na stronie www.formeds.com.pl należy wybrać produkt podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie, a następnie dodać do koszyka. Następnym ważnym warunkiem w realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie Formularza Zamówienia. W przypadku błędnie wypełnionego w/w formularza zamówienie może nie zostać zrealizowane.
Formułując zamówienie (w Koszyku), Klient wskazuje:
a. zamawiany towar, w tym ilość sztuk,
b. imię i nazwisko bądź pełna nazwa firmy przedsiębiorcy,
c. adres,
d. w przypadku przedsiębiorców numer NIP,
e. adres do wysyłki zamówionych towarów,
f. numer telefonu kontaktowego Klienta oraz adres poczty elektronicznej (e-mail),
g. sposób dostarczenia towaru, co ma wpływ na koszt dostarczenia towaru,
h. sposób płatności za towar,
i. czy na sprzedawany towar ma zostać wystawiona faktura VAT czy paragon.
b) Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza przed złożeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia. Dla zrealizowania umowy sprzedaży i dostawy zamawianych towarów konieczne jest podanie przez Klienta danych identyfikujących osobowych określonych w pkt a powyżej. W przypadku gdy Klient przed naciśnięciem przycisku „Potwierdzam zakup” zamknie stronę internetową lub w inny sposób wycofa się z kontynuacji składania zamówienia, zamówienie zostanie anulowane i przestaje wiązać Sprzedającego oraz Klienta.

9. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

10. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
- w przypadku płatności „za pobraniem” - 1 dzień roboczy od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia,
- w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 1 dzień roboczy od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu,
- w przypadku płatności za pośrednictwem Tpay- 1 dzień roboczy od dnia otrzymania potwierdzenia płatności przez Tpay.

11. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Klienta. Przewidywany czas dostawy - 1- 2 dni robocze.

12. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

13. Podane ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.

14. Koszty dostarczenia przesyłki pokrywa Klient.

15. Zamówienie nie zostanie zrealizowane w wypadku podania niewłaściwych lub niekompletnych danych przez Klienta oraz niezgodności zamówienia z prawidłowymi danymi produktów.

16. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

17. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

18. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

19. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia oraz kosztach dostarczenia towaru, przedstawiana jest Klientowi przed złożeniem zamówienia, po dokonaniu przez niego wyboru formy dostarczenia towaru i sposobu płatności.

20. Na każdy zamawiany towar wystawiany jest paragon lub faktura VAT według wyboru Klienta. Powyższy wybór jest dokonywany w momencie składania zamówienia. Paragon lub faktura VAT dołączana jest do przesyłki.

21. Za zamówione towary Klient może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
- przy odbiorze: należność pobiera dostawca,
- przelewem bankowym na konto sklepu,
- za pośrednictwem płatności Tpay (przelew online).

22. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Koszt dostawy:
13,50 zł- w przypadku płatności przelewem (przedpłata) lub za pośrednictwem płatności Tpay,
15,00 zł- w przypadku płatności „za pobraniem”.

23. W przypadku dostawy towaru na terenie Unii Europejskiej poza terenem Polski koszt wysyłki wynosi 50 zł. Zamówiony towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu przelewu bankowego na koncie sklepu. Możliwość wysyłki zagranicznej należy potwierdzić drogą mailową z firmą FORMEDS Sp. z o. o. Towar wysyłany za granicę jest oznakowany w języku polskim i jest zgodny z polskim prawem. Klient jest zobowiązany do postępowania z towarem zgodnie z obowiązującymi przepisami danego kraju.

24. W momencie potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Klientem. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu i nie zawiera wad.

25. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

26. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez ForMeds w ramach Sklepu Internetowego będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

27. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym ForMeds, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 922). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy Klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

28. Zwrot towaru. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Aby zachować termin odstąpienia od umowy należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres siedziby sklepu pocztą lub na adres e-mail: biuro@formeds.com.pl. w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu (wzór znajduje się poniżej regulaminu). Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony.

29. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien poinformować sklep a następnie odesłać go przesyłką pocztową na adres FORMEDS Sp. z o. o. ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 30 dni od dnia ich wpłynięcia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru (w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji) lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

30. FORMEDS Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania zamówionych produktów.
a) Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
b) Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (koszt przesyłki). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Towar powinien zostać zwrócony w opakowaniu stosownym do jego właściwości, a w miarę możliwości w opakowaniu, w którym został dostarczony. Zwracany towar należy zaopatrzyć w dowód dokonania zakupu w Sklepie Internetowym.

31. Produkty FORMEDS nie są produktami leczniczymi i nie zastępują konwencjonalnych metod leczenia.

32. Nie należy stosować produktów w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.

33. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy odstawić produkt.

34. Produkty nie mogą być stosowane przez kobiety w ciąży, karmiące i dzieci bez konsultacji lekarskiej.

35. Przed zastosowaniem produktów zaleca się konsultację z dietetykiem.

36. Referencyjne wartości spożycia i sugerowane dawki produktów dotyczą osób dorosłych.

37. Wszystkie informacje przekazane za pośrednictwem serwisu internetowego www.formeds.com.pl lub przekazane inną drogą przez FORMEDS Sp. z o. o. nie mają charakteru konsultacji ani porad medycznych. Informacje przekazane za pośrednictwem serwisu internetowego www.formeds.com.pl lub przekazane inną drogą przez FORMEDS Sp. z o. o. mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zastępują fachowej porady dietetyka, lekarza lub farmaceuty.

38. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

39. Wszystkie grafiki oraz treści zamieszczone na stronie www.formeds.com.pl są właśnością firmy FORMEDS Sp. z o. o. Kopiowanie lub rozpowszechnianie grafik oraz treści bez pisemnej zgody firmy FORMEDS Sp. z o. o. jest zabronione.

40. FORMEDS Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

 


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

FORMEDS Sp. z o. o.
60-166 Poznań
ul. Grunwaldzka 184
biuro@formeds.com.pl


Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

..........................................
..........................................
..........................................

Data zawarcia umowy/ odbioru....................................
Imię i nazwisko................................................................
Adres................................................................................

Podpis...............................................................................

Data..................................................................................