logo

Różnica pomiędzy RDA (Zalecane Dzienne Spożycie), DRV (Referencyjne Poziomy Spożycia) i GDA (Wskazane Dzienne Spożycie)


Wielu konsumentów nie zna oznaczeń, pojawiających się na produktach. Ich znajomość może jednak znacznie ułatwić ułożenie zbilansowanej diety oraz kontrolowanie wartości odżywczych dostarczanych organizmowi.

Czym są Referencyjne Wartości Spożycia (RWS)?

Na opakowaniach suplementów diety i innych produktów spożywczych często możemy spotkać wiele niezrozumiałych oznaczeń. Większość z nich jest niezbędna na etykiecie, żeby produkt został dopuszczony do obrotu. Wśród takich oznaczeń znajduje się między innymi RWS, który oznacza Referencyjną Wartość Spożycia. Od 2016 r. termin ten jest stale stosowany w oznakowaniu suplementów diety, w zamian za dawniej stosowany RDA (Zalecane Dzienne Spożycie).

Skrót RWS umieszczany na etykietach suplementów diety to procentowe przeliczenie dostarczonych organizmowi wartości odżywczych po skonsumowaniu danego produktu. Dzięki temu łatwiej jest sprawdzić, jakie dzienne zapotrzebowanie witamin i minerałów przyjmujemy. Co ważne, te przeliczenia dotyczą jedynie osób dorosłych i mogą być pomocne w kontroli ilości witamin i minerałów dostarczonych do organizmu.

Jak umiejętnie czytać oznaczenia skrótowe na opakowaniach?

Oprócz wspomnianego wcześniej RWS na etykietach suplementów diety znajdują się również inne oznaczenia skrótowe. Zalicza się do nich między innymi DRV, czyli Referencyjny Poziom Spożycia. DRV mówi o tym, jaka jest szacunkowa, potrzebna ilość energii i składników odżywczych dla poszczególnych grup, wśród których znajdują się m.in. kobiety, mężczyźni i dzieci.

O Referencyjne Poziomy Spożycia opiera się także ostatni skrót GDA, czyli Wskazane Dzienne Spożycie. Na opakowaniach rozmaitych produktów jest on przedstawiony w graficzny i przejrzysty dla konsumentów sposób. GDA dostarcza informacji na temat wartości spożycia energii i konkretnych składników w codziennej diecie. Dzięki temu konsument może skuteczniej kontrolować swoje dzienne spożycie określonych produktów pod kątem ich energetyczności i dostarczanych wartości spożywczych.

Wspomniane oznaczenia skrótowe są stosowane przy produktach spożywczych i suplementach diety. Ich znajomość jest niezbędna dla wszystkich tych osób, które chcą kompleksowo dbać o swój organizm.