logo

Czy suplementy są objęte kontrolą farmaceutyczną?


Regulacje prawne produktów leczniczych

Produkty lecznicze od suplementów diety różnią się nie tylko definicją, przeznaczeniem i wskazaniami użycia, ale przede wszystkim sposobem ich wprowadzenia na rynek Leki, których zadaniem jest przede wszystkim leczenie chorób, zanim zostaną dopuszczone do obiegu, muszą zostać zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych i podlegają kontroli także przez ten sam urząd. Ponadto Główny Inspektorat Farmaceutyczny jest również odpowiedzialny za monitorowanie produktów leczniczych.

Dodatkowo producenci lekarstw są zobligowani do przedstawienia szczegółowej charakterystyki tego typu preparatów oraz rozmaitych badań, które dowiodą, że produkt jest bezpieczny i skuteczny w użyciu.

Tego typu restrykcje prawne są niezbędne w przypadku lekarstw. Wynika to z tego, że w przeciwieństwie do suplementów diety, powinny zapobiegać chorobom lub je leczyć. Często wiąże się to z dodatkowymi efektami ubocznymi.

Kto kontroluje rynek suplementów diety?

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku suplementów diety. W związku z tym, że jest to środek spożywczy, który najczęściej jest uzupełnieniem diety w brakujące witaminy lub minerały, nie wymaga on tak restrykcyjnych przepisów.

Producenci takich preparatów, chcąc wprowadzić produkt na rynek, powinni o tym fakcie powiadomić Główny Inspektorat Sanitarny. To również producent jest odpowiedzialny za sprawdzenie jakości suplementu diety. Wynika to z obowiązujących przepisów dla żywności, mówiących o tym, że za produkcję i dystrybucję odpowiedzialny jest całkowicie producent. Przepisy, dotyczące tego typu preparatów, bardzo szczegółowo opisują specyfikę produktów oraz ich oznakowanie.

Pomimo, że wprowadzenie suplementu diety na rynek jest nieco prostsze niż w przypadku lekarstw, to jednak podlegają one ścisłym restrykcjom, które umożliwiają dystrybucję produktów. Organem odpowiedzialnym za kontrolę oraz dopuszczenie produktu do użytku przez konsumentów jest SANEPID, który potwierdza bezpieczeństwo zażywania suplementów.