logo

Polityka prywatności


Przez określenia wskazane w niniejszej Polityce rozumie się:
a. Administrator danych- Formeds Sp. z o.o. 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 184, NIP: 7811894087, REGON: 302681242, KRS: 0000501318.
b. Użytkownik- podmiot korzystający z usług Administratora danych w związku z realizacją zamówienia,
c. RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119).

1. Ochrona danych::
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Inspektor Ochrony Danych:
Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta:
- mailowo na adres biuro@formeds.com.pl,
- pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.

3. W naszym Sklepie pobierane są dane:
- imię i nazwisko,
- e-mail,
- telefon,
- adres zamieszkania.

4. Cele przetwarzania danych osobowych:
A. wykonanie umowy, której jesteście Państwo stroną (tj. realizacja zamówienia) na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
B. zawarcie umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
C. obsługa reklamacji i ewentualnych innych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w którym podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes FORMEDS Sp. z o. o., polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m.in. o historii zamówień, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;
D. oferowanie Państwu produktów i usług, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO, w którym podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes FORMEDS Sp. z o. o., polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego;
E. analiza i statystyka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w którym podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes FORMEDS Sp. z o. o., polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków dalszego rozwoju.

5. Udostępnianie danych osobowych:
Do Państwa danych mogą też mieć dostęp: nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: biuro rachunkowe, kancelaria prawnicza, firmy kurierskie. Dane mogą być również udostępnione na potrzeby organów ścigania i innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:
Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

7. Okres przechowywania danych:
A. dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
B. dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów przetwarzane będą do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

8. Profilowanie:
Sklep wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych.

9. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:
A. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
B. przenoszenia danych;
C. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
D. poprawiania swoich danych;
F. ograniczenia przetwarzania danych;
E. usunięcia danych;
F. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Informacja o dobrowolności podania danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji Państwa zamówień.