logo

Witamina K2 MK-7


Rodzaje witaminy K
Termin witamina K nie dotyczy tylko jednego związku, a co najmniej trzech głównych: witaminy K1 (fitomenadion), K2 (menachinon) i K3 (menadion). Ze względu na różnice w budowie chemicznej witaminy te cechują się zupełnie inną aktywnością biologiczną, skutecznością i biodostępnością, wpływając na ich funkcjonowanie w organizmie.
Witamina K1 i K3
Witamina K1 jest słabo wchłaniana i nie jest magazynowana w wątrobie. Witamina K3 jest syntetycznym, pozbawionym alifatycznego łańcucha bocznego analogiem witaminy K, pełniącym rolę prowitaminy.
Witamina K2
Najbardziej pożądaną jest witamina K2, ponieważ jest ona wykorzystywana przez wątrobę i redystrybuowana przez krew w całym organizmie. Dzięki temu jest łatwo dostępna dla tkanek pozawątrobowych (np. kości i ściany naczyń krwionośnych). Witamina K2 jest związkiem głównie tworzonym przez bakterie w produktach fermentowanych takich jak sery, jogurty, kefiry, kapusta kiszona. Można ją dalej podzielić na kilka różnych podtypów, jednak najważniejsze są MK-4 i MK-7, przy czym MK-7 ma najdłuższy czas półtrwania w organizmie.

Działanie witaminy K2 
Wpływ na kości i układ krwionośny
Przez wiele lat witaminie K przypisywano wyłącznie rolę w procesie krzepnięcia krwi. W wyniku badań okazało się, że witamina ta jest również istotna w procesie regulacji wapnia. Witamina K przyczynia się bowiem do wzrostu poziomu białek MGP (Matrix GLA Protein), odpowiedzialnych za transport wapnia w organizmie. Przy niedoborze witaminy K białka te pozostają nieaktywne, co prowadzi do odkładania się wapnia w naczyniach krwionośnych (żyły, tętnice). Z kolei nadmiar wapnia w naczyniach krwionośnych jest jedną z przyczyn występowania w nich niekorzystnych zmian. Dodatkowo wapń nie może zostać wbudowywany do kości narażając je na osłabienie i problemy zwyrodnieniowe. (7)   

Witamina K2 - podsumowanie:

- przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi
- pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i prawidłowego stanu układu krążenia (udział w procesie regulacji wapnia) (3,7)

Źródła:

1. Anuszewska E.: Witamina K, a choroby cywilizacyjne. „Gazeta Farmaceutyczna”, 2011 (lipiec)
2. Higdon J.: Vitamin. Micronutrient Information Center. 2000
3. Iwamoto J, Takeda T, Sato Y. Menatetrenone (vitamin K2) and bone quality in the treatment of postmenopausal osteoporosis. Nutr Rev. 2006 Dec;64(12)
4. Kosińska J., Billing-Marczak K., Krotkiewski M.: Nowopoznana rola witaminy K w patogenezie chorób cywilizacyjnych. Borgis - Medycyna Rodzinna 2/2008
5. Kresser Ch.: Vitamin K2: The Missing Nutrient. May 2006
6. Leech J.: Vitamin K2: Everything You Need to Know. Authority nutrition, July, 2015
7. Davis W.: Protecting Bone and Arterial Health with Vitamin K2. Life Extension Magazine, March 2008

-----------------------

Niniejszy materiał nie stanowi zaleceń dietetycznych lub lekarskich. Przed rozpoczęciem suplementacji diety zaleca się kontakt z lekarzem, farmaceutą lub dietetykiem. Przyjmowanie suplementów diety nie powinno zastępować zdrowego trybu życia oraz zróżnicowanej diety. Suplementy diety mają na celu uzupełnienie ewentualnych niedoborów w diecie, nie są produktami leczniczymi. Nie należy stosować produktów w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. Nie należy stosować produktów w przypadku przyjmowania środków leczniczych. Jednoczesne ich przyjmowanie należy poprzedzić konsultacją z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy natychmiast zrezygnować z zażywania produktu. Produkty nie mogą być stosowane przez kobiety w ciąży, matki karmiące i dzieci bez konsultacji lekarskiej. 

Informacje na temat substancji zawarte w Kompendium Wiedzy zostały przygotowane na zlecenie firmy ForMeds. ForMeds jest producentem suplementów diety, które mogą zawierać opisane substancje. Wybór prezentowanych składników jest wyborem subiektywnie przygotowanym przez ForMeds, mającym na celu m.in. wyjaśnienie czym są lub przybliżenie ich funkcji. Materiał został przygotowany zgodnie z najlepszą wiedzą, należytą starannością na podstawie źródeł naukowych. Jeśli nie znaleźli Państwo poszukiwanych informacji na temat innych substancji, prosimy o kontakt i przekazanie sugestii, które pozwolą wzbogacić niniejszy materiał. 

Opracowanie jest własnością firmy ForMeds. Kopiowanie lub rozpowszechnianie jest możliwe wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody firmy ForMeds.