logo

Cytykolina


Cytykolina to związek zaakceptowany przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) jako novel food.

Funkcje:
Badania wykazały, że przyjmowanie cytykoliny może być pomocne w przypadku problemów układu nerwowego, takich jak m.in. postępujące osłabienie funkcji poznawczych. Uważa się, że jednym z głównych efektów takiego działania cytykoliny jest pobudzenie syntezy i zwiększenie zawartości fosfolipidów w mózgu. Wspomniane działanie łączy się z tym, że cytykolina po spożyciu „rozpada się” na cholinę i cytydynę - związki, które dostają się do mózgu i służą do syntezy fosfatydylocholiny (główny składnik błony neuronialnej) [1,2]. Uważa się, że proces ten prowadzi do spowolnienia rozpadu fosfolipidów i przyspieszenia resyntezy fosfolipidów niezbędnych do naprawy błony neuronialnej [2,3]. Cholina jest również prekursorem acetylocholiny – neuroprzekaźnika zaangażowanego w procesy poznawcze.

Cytykolina może odgrywać również pozytywną rolę u starszych osób z deficytami pamięci. Badania wykazały, że po spożyciu cytykoliny u badanych nastąpiła poprawa pamięci w zadaniach związanych ze swobodnym przypominaniem m.in. słów i obiektów [4]. 

Cytykolina może być również pomocna w przypadku pewnych uszkodzeń nerwu wzrokowego. Na podstawie badań ustalono, że u osób przyjmujących cytykolinę nastąpiła poprawa funkcjonowania siatkówki oraz przewodnictwa nerwowego [2].

Cytykolina:
- może być pomocna w przypadku problemów układu nerwowego np. osłabienia funkcji poznawczych
- może odgrywać pozytywną rolę u osób starszych z deficytami pamięci

Źródła:
1) Gundermann KJ et al. Activity of Essential Phospholipids (EPL) From Soybean in Liver Diseases. Pharmacol Rep 2011; 63(3): 643-59.
2) Grieb P., Neuroprotective Properties of Citicoline: Facts, Doubts and Unresolved Issues, CNS Drugs (2014) 28:185–193.
3) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7477743/
4) X A Alvarez, M Laredo, D Corzo, L Fernández-Novoa, R Mouzo, J E Perea, D Daniele, R Cacabelos, Citicoline improves memory performance in elderly subjects https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9203170/