logo

OPC


Proantocyjanidyny (OPC) zostały odkryte w latach 30-ych XX wieku przez Jacques’a Masquelier’a. Proantocyjanidyny, zawierają liczne grupy -OH, które są odpowiedzialne za ich wysoką aktywność antyoksydacyjną (2). Związki te wykazują ochronny wpływ na naczynia krwionośne (zapobiegają dysfunkcji nabłonka naczyniowego) ze względu na ich wysoki potencjał antyoksydacyjny (3) i hamujące oddziaływanie na enzymy odpowiedzialne za degradację substratów ścian naczyń krwionośnych (elastazę, kolagenazę, β-glukuronidazę, hialuronidazę) (4). Procyjanidyny wykazują także działanie osłonowe w stosunku do witamin C i E (5).

Właściwości prozdrowotne proantocyjanidyn dotyczą także poprawy wzroku, elastyczności stawów oraz wpływają poztywynie na wygląd naszej skóry.

Przypuszcza się, że suplementacja OPC pomaga opóźnić utlenianie LDL co prowadzi do obniżenia tempa i poziomu odkładania się go w żyłach i tętnicach. Przyczynia się też do podniesienia cholesterolu HDL wspierając zapobieganie rozwoju procesów miażdżycowych dzięki temu OPC, może być skutecznym sposobem profilaktyki choroby wieńcowej, udaru mózgu i nadciśnienia.

Bardzo ważną grupą właściwości prozdrowotnych proantocyjanidyn jest ich potencjał przeciwzapalny, przeciwalergiczny i antyartretyczny, a także zdolność zapobiegania szkodliwym skutkom promieniowania UV (1).

Coraz częściej podkreślana jest możliwa rola proantocyjanidyn w profilaktyce antynowotworowej. Szereg prac badawczych prowadzonych na modelach zwierzęcych dało obiecujące wyniki w odniesieniu do potencjalnego zastosowania ekstraktu z pestek winogron w profilaktyce m.in. raka pęcherza, piersi, wątroby oraz prostaty (8,9).

Badania przeprowadzone kilka lat temu na modelu mysim wykazały pozytywny wpływ ekstraktu z pestek winogron na osłabienie skutków artretyzmu. Inne prace dały pozytywne wyniki w przypadku leczenia zapalenia stawów u szczurów. Coraz powszechniej uważa się, że OPC mogą odgrywać ważną i pozytywną rolę w profilaktyce schorzeń (stanach zapalnych) kości i stawów.

Obserwacje przeprowadzone w Japonii wskazują na dodatni efekt suplementacji ekstraktu z pestek winogron w profilaktyce zaćmy. OPC wpływa pozytywnie na mikrokrążenie w gałce ocznej. Może wspierać leczenie zwyrodnień plamki żółtej, a także przyspieszać leczenie stanów zapalnych spojówek. Właściwości te powodują, że suplementacja ekstraktu z pestek winogron jest ciekawym rozwiązaniem dla osób, których tryb życia w nadmierny sposób obciąża wzrok(5,6).

Ekstrakt z pestek winogron ma zastosowanie również w czasie menopauzy. Główne problemy zdrowotne, z którymi zmagają się kobiety w trakcie i po menopauzie to: podwyższone ryzyko chorób układu krążenia, nadciśnienie, cukrzyca typu 2 oraz dislipidemia. Badania przeprowadzone na grupie ok. 100 kobiet w okresie przed, w trakcie i po menopauzie wykazały poprawę szeregu parametrów związaną z suplementacją ekstraktu z pestek winogron. Wyraźna poprawa została zaobserwowana w odniesieniu do uderzeń gorąca, stanów napięcia, bezsenności oraz poziomu ciśnienia krwi (10).

Często obserwowanym efektem towarzyszącym suplementacji OPC jest poprawa wyglądu i zdrowia skóry. Zaobserwowano również pozytywny związek jego zażywania z szybkością leczenia niektórych ran jak również oparzeń. Ma to związek z potencjałem OPC do wzmacniania włókien kolagenowych w skórze.

Źródła:
1. Bagchi D, Garg A, Krohn RL i wsp. Oxygen free radical scavenging abilities of vitamins C and E, and a grape seed proanthocyanidin extract in vitro. Res Commun Mol Pathol Pharmacol 1997; 95:179-19; 2. Ariga T. The antioxidative function, preventive action on disease and utilization of proanthocyanidins. Biofactors 2004; 21:197-201. 
3. Facino R, Carini M, Aldini G i wsp. Free radicals scavenging action and antienzyme activities of procyanidines from Vitis vinifera. A mechanism for their capillary protective action. Arzneimittelforsch 1994; 44:592- 601;
4. Facino R, Carini M, Aldini G i wsp. Sparing effect of procyanidins from Vitis vinifera on vitamin E: In vitro studies. Planta Med 1998; 64:343-47;
5. Vernin, M.M. Vildy, A. Maurin, J.F. "Retinpopathies et O.P.C" Bordeaux Medicale, (16)11. 1978.pp 1467-74.
6. Corbe, C. Bosissin, J.P. Siou, A. "Sens Luminexu et Circulation Chorioretinienne-Etude de l'Effet des O.P.C." (Endotelon). Jn. Fr. Opthalmol. (11)5, 1988 453-460;
7. http://www.freehealthandnutrition.com/opc.html;
8. Ye X, et al.: The cytotoxic effects of a novel IH636 grape seed proanthocyanidin extract on cultured human cancer cells. Mol Cell Biochem. 1999 Jun;196(1-2):99-108;
9. Hannes Neuwirt et al.: Oligomeric proanthocyanidin complexes (OPC) exert anti-proliferative and pro-apoptotic effects on prostate cancer cells. 2008;
10. Jacob Schor.: Grape seed extract to relieve menopausal hot flashes. April 11, 2009;

-----------------------

Niniejszy materiał nie stanowi zaleceń dietetycznych lub lekarskich. Przed rozpoczęciem suplementacji diety zaleca się kontakt z lekarzem, farmaceutą lub dietetykiem. Przyjmowanie suplementów diety nie powinno zastępować zdrowego trybu życia oraz zróżnicowanej diety. Suplementy diety mają na celu uzupełnienie ewentualnych niedoborów w diecie, nie są produktami leczniczymi. Nie należy stosować produktów w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. Nie należy stosować produktów w przypadku przyjmowania środków leczniczych. Jednoczesne ich przyjmowanie należy poprzedzić konsultacją z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy natychmiast zrezygnować z zażywania produktu. Produkty nie mogą być stosowane przez kobiety w ciąży, matki karmiące i dzieci bez konsultacji lekarskiej. 

Informacje na temat substancji zawarte w Kompendium Wiedzy zostały przygotowane na zlecenie firmy ForMeds. ForMeds jest producentem suplementów diety, które mogą zawierać opisane substancje. Wybór prezentowanych składników jest wyborem subiektywnie przygotowanym przez ForMeds, mającym na celu m.in. wyjaśnienie czym są lub przybliżenie ich funkcji. Materiał został przygotowany zgodnie z najlepszą wiedzą, należytą starannością na podstawie źródeł naukowych. Jeśli nie znaleźli Państwo poszukiwanych informacji na temat innych substancji, prosimy o kontakt i przekazanie sugestii, które pozwolą wzbogacić niniejszy materiał. 

Opracowanie jest własnością firmy ForMeds. Kopiowanie lub rozpowszechnianie jest możliwe wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody firmy ForMeds.