logo

Regulamin


Sklep internetowy ForMeds działający pod adresem www.formeds.com.pl prowadzony jest przez FORMEDS Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90.
NIP: 7811894087, Regon: 302681242, KRS: 0000501318.
 
1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 
2. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
 
3. Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym www.formeds.com.pl jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem.
 
4. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
 
5. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym ForMeds oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 
6. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która posiada konto poczty elektronicznej oraz zdolność do czynności prawnych.
 
7. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
 
8. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Klienta zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
 
9. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 
10. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
- w przypadku płatności „za pobraniem” - 1 dzień roboczy od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
- w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 1 dzień roboczy od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.
 
11. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Klienta. Przewidywany czas dostawy - 1- 2 dni robocze.
 
12. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
 
13. Podane ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.
 
14. Koszty dostarczenia przesyłki pokrywa Klient.
 
15. Zamówienie nie zostanie zrealizowane w wypadku podania niewłaściwych lub niekompletnych danych przez Klienta oraz niezgodności zamówienia z prawidłowymi danymi produktów.
 
16. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 
17. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
 
18. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 
19. Za zamówione towary Klient może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
- przy odbiorze: należność pobiera dostawca,
- przelewem bankowym na konto sklepu.
 
20. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem kuriera GLS.
Koszt dostawy:
13,50 zł-  w przypadku płatności przelewem (przedpłata),
15,00 zł- w przypadku płatności „za pobraniem”.
 
21. W momencie potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Klientem. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu i nie zawiera wad.
 
22. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 
23. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 
24. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym ForMeds, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy Klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
 
25. Zwrot towaru. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Aby zachować termin odstąpienia od umowy należy wysłać informację na adres siedziby sklepu o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy przed upływem 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu (wzór znajduje się poniżej regulaminu). Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki razem z otrzymanym wraz z nim paragonem. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 
26. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien poinformować sklep a następnie odesłać go przesyłką pocztową na adres FORMEDS Sp. z o. o. ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia ich wpłynięcia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru (w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji) lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.
 
27. FORMEDS Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania zamówionych produktów.
 
28. Produkty FORMEDS nie są produktami leczniczymi i nie zastępują konwencjonalnych metod leczenia.
 
29. Nie należy stosować produktów w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
 
30. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy odstawić produkt i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
 
31. Produkty nie mogą być stosowane przez kobiety w ciąży, karmiące i dzieci bez konsultacji lekarskiej.
 
32. Przed zastosowaniem produktów zaleca się konsultację z dietetykiem, lekarzem lub farmaceutą.
 
33. Referencyjne wartości spożycia i sugerowane dawki produktów dotyczą osób dorosłych.
 
34. Wszystkie informacje przekazane za pośrednictwem serwisu internetowego www.formeds.com.pl lub przekazane inną drogą przez FORMEDS Sp. z o. o. nie mają charakteru konsultacji ani porad medycznych. Informacje przekazane za pośrednictwem serwisu internetowego www.formeds.com.pl lub przekazane inną drogą przez FORMEDS Sp. z o. o. mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zastępują fachowej porady dietetyka, lekarza lub farmaceuty.
 
35. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 
36. Wszystkie grafiki oraz treści zamieszczone na stronie www.formeds.com.pl są właśnością firmy FORMEDS Sp. z o. o. Kopiowanie lub rozpowszechnianie grafik oraz treści bez pisemnej zgody firmy FORMEDS Sp. z o. o. jest zabronione.
 
37. FORMEDS Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 
 
 
 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
FORMEDS Sp. z o. o.
60-324 Poznań
ul. Marcelińska 90
sklep@formeds.com.pl
 
 
Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy następujących rzeczy:
 
..........................................
..........................................
..........................................
 
Data zawarcia umowy/ odbioru...................................
Imię i nazwisko...............................................................
Adres................................................................................
 
Podpis..............................................................................
 
Data..................................................................................