logo

Polityka prywatności


1. Administratorem danych osobowych jest: FORMEDS Sp. z o. o. 60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90. NIP: 7811894087, REGON: 302681242, KRS: 0000501318.

2. W naszym sklepie pobierane są dane:

- imię i nazwisko,

- e-mail,

- telefon,

- adres zamieszkania.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zamówień oraz informowanie naszych Klientów  o nowych produktach. Dane nie są przekazywane osobom trzecim, natomiast mogą zostać ujawnione na wniosek i żądanie uprawnionym organom.

4. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów Klient nie życzy sobie pozostawienia swoich danych osobowych to ma prawo do ich usunięcia lub niekorzystania z naszego serwisu.

5. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Klient ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy skorzystać z właściwych zakładek serwisu internetowego oraz przesłać e-mailem na sklep@formeds.com.pl lub listem poleconym na adres: FORMEDS  Sp. z o. o. ul. Marcelińska 90,  60-324 Poznań.