logo

Proantocyjanidyny OPC


Proantocyjanidyny (OPC) zostały odkryte w latach 30-ych XX wieku przez Jacques’a Masquelier’a. Proantocyjanidyny, zawierają liczne grupy -OH, które są odpowiedzialne za ich wysoką aktywność antyoksydacyjną (2). Związki te wykazują ochronny wpływ na naczynia krwionośne (zapobiegają dysfunkcji nabłonka naczyniowego) ze względu na ich wysoki potencjał antyoksydacyjny (3) i hamujące oddziaływanie na enzymy odpowiedzialne za degradację substratów ścian naczyń krwionośnych (elastazę, kolagenazę, β-glukuronidazę, hialuronidazę) (4). Procyjanidyny wykazują także działanie osłonowe w stosunku do witamin C i E (5).

Właściwości prozdrowotne proantocyjanidyn dotyczą także poprawy wzroku, elastyczności stawów oraz wpływają poztywynie na wygląd naszej skóry.

Przypuszcza się, że suplementacja OPC pomaga opóźnić utlenianie LDL co prowadzi do obniżenia tempa i poziomu odkładania się go w żyłach i tętnicach. Przyczynia się też do podniesienia cholesterolu HDL wspierając zapobieganie rozwoju procesów miażdżycowych dzięki temu OPC, może być skutecznym sposobem profilaktyki choroby wieńcowej, udaru mózgu i nadciśnienia.

Bardzo ważną grupą właściwości prozdrowotnych proantocyjanidyn jest ich potencjał przeciwzapalny, przeciwalergiczny i antyartretyczny, a także zdolność zapobiegania szkodliwym skutkom promieniowania UV (1).

Coraz częściej podkreślana jest możliwa rola proantocyjanidyn w profilaktyce antynowotworowej. Szereg prac badawczych prowadzonych na modelach zwierzęcych dało obiecujące wyniki w odniesieniu do potencjalnego zastosowania ekstraktu z pestek winogron w profilaktyce m.in. raka pęcherza, piersi, wątroby oraz prostaty (8,9).

Badania przeprowadzone kilka lat temu na modelu mysim wykazały pozytywny wpływ ekstraktu z pestek winogron na osłabienie skutków artretyzmu. Inne prace dały pozytywne wyniki w przypadku leczenia zapalenia stawów u szczurów. Coraz powszechniej uważa się, że OPC mogą odgrywać ważną i pozytywną rolę w profilaktyce schorzeń (stanach zapalnych) kości i stawów.

Obserwacje przeprowadzone w Japonii wskazują na dodatni efekt suplementacji ekstraktu z pestek winogron w profilaktyce zaćmy. OPC wpływa pozytywnie na mikrokrążenie w gałce ocznej. Może wspierać leczenie zwyrodnień plamki żółtej, a także przyspieszać leczenie stanów zapalnych spojówek. Właściwości te powodują, że suplementacja ekstraktu z pestek winogron jest ciekawym rozwiązaniem dla osób, których tryb życia w nadmierny sposób obciąża wzrok(5,6).

Ekstrakt z pestek winogron ma zastosowanie również w czasie menopauzy. Główne problemy zdrowotne, z którymi zmagają się kobiety w trakcie i po menopauzie to: podwyższone ryzyko chorób układu krążenia, nadciśnienie, cukrzyca typu 2 oraz dislipidemia. Badania przeprowadzone na grupie ok. 100 kobiet w okresie przed, w trakcie i po menopauzie wykazały poprawę szeregu parametrów związaną z suplementacją ekstraktu z pestek winogron. Wyraźna poprawa została zaobserwowana w odniesieniu do uderzeń gorąca, stanów napięcia, bezsenności oraz poziomu ciśnienia krwi (10).

Często obserwowanym efektem towarzyszącym suplementacji OPC jest poprawa wyglądu i zdrowia skóry. Zaobserwowano również pozytywny związek jego zażywania z szybkością leczenia niektórych ran jak również oparzeń. Ma to związek z potencjałem OPC do wzmacniania włókien kolagenowych w skórze.

Źródła:
1. Bagchi D, Garg A, Krohn RL i wsp. Oxygen free radical scavenging abilities of vitamins C and E, and a grape seed proanthocyanidin extract in vitro. Res Commun Mol Pathol Pharmacol 1997; 95:179-19; 2. Ariga T. The antioxidative function, preventive action on disease and utilization of proanthocyanidins. Biofactors 2004; 21:197-201.
3. Facino R, Carini M, Aldini G i wsp. Free radicals scavenging action and antienzyme activities of procyanidines from Vitis vinifera. A mechanism for their capillary protective action. Arzneimittelforsch 1994; 44:592- 601;
4. Facino R, Carini M, Aldini G i wsp. Sparing effect of procyanidins from Vitis vinifera on vitamin E: In vitro studies. Planta Med 1998; 64:343-47;
5. Vernin, M.M. Vildy, A. Maurin, J.F. "Retinpopathies et O.P.C" Bordeaux Medicale, (16)11. 1978.pp 1467-74.
6. Corbe, C. Bosissin, J.P. Siou, A. "Sens Luminexu et Circulation Chorioretinienne-Etude de l'Effet des O.P.C." (Endotelon). Jn. Fr. Opthalmol. (11)5, 1988 453-460;
7. http://www.freehealthandnutrition.com/opc.html;
8. Ye X, et al.: The cytotoxic effects of a novel IH636 grape seed proanthocyanidin extract on cultured human cancer cells. Mol Cell Biochem. 1999 Jun;196(1-2):99-108;
9. Hannes Neuwirt et al.: Oligomeric proanthocyanidin complexes (OPC) exert anti-proliferative and pro-apoptotic effects on prostate cancer cells. 2008;
10. Jacob Schor.: Grape seed extract to relieve menopausal hot flashes. April 11, 2009;

Opracowanie jest własnością firmy FORMEDS Sp. z o. o. Kopiowanie lub rozpowszechnianie jest możliwe wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody firmy FORMEDS Sp. z o. o.